Kontakta oss

Vi hjälper dig att designa digitala behandlingsprogram.

Pionjärer inom internetbaserad behandling och experter på digital psykologi

Mer om oss
Exempel på uppdrag

Vi förstår människor.

Det finns över 100 års forskning om människans psykologi att bygga på, när vi designar beteendeförändring. Vi har en solid kunskap inom motivation, inlärningspsykologi och mänskligt beteende. När vi designar insatser som ska bidra till bättre hälsa, då behöver den här kunskapen appliceras.
Detta kallar vi psykologisk design.

Psykologpartners expertis gör att du lyckas

Psykologpartners är en av pionjärerna inom internetbaserad psykologisk behandling i klinisk praktik. Vi har under de senaste 12 åren byggt upp en djup erfarenhet av design och implementering i hälso- och sjukvård.

Med en unik kunskap i hela kedjan från idé och produktion till utbildning och implementering i verksamheten, kan Psykologpartners vara en värdefull partner som hjälper er att lyckas med digitaliseringen av vårdinsatser.

Efter en del marknadsresearch kom vi fram till att Psykologpartners är de som ligger i särklass längst fram gällande online-behandlingar. Vi har nu genomfört tre större utvecklingsprojekt tillsammans med väldigt gott resultat. Psykologpartners har varit professionella, lyhörda och flexibla. Därtill har de genomgående levererat högkvalitativa lösningar som tagits emot väldigt positivt av medarbetare, klienter och kunder. Jag kan varmt rekommendera dem!
Fredrik Ljung
Ljung&Sjöberg

Vi hjälper dig med…

Vi är en pålitlig partner i att arbeta fram grunden till ditt digitala patientmaterial, oavsett det gäller stöd, utbildning eller behandling. Vår kliniska kompetens garanterar användbarhet och nytta för patienten.

Utformningen av digitala program för patienter behöver utgå från en tydlig pedagogisk plan, där målgrupper, syften och utfallsmått tydligt planeras. Vår långa erfarenhet av design hjälper dig att skapa en mer träffsäker insats med högre kvalitet.

Att anlita en byrå för att producera video och animationer kan bli dyrt. Som väl är har vi kompetens också för mediaproduktion. På så sätt kan vi hjälpa dig i delar av kedjan – eller hela.

Tekniken kan ofta upplevas som ett hinder. Vi har mångårig erfarenhet av regionernas plattform Stöd och Behandling, men också andra teknikplattformar.

Införande i verksamheten kräver förarbete, utbildning och förankring hos nyckelaktörer. Psykologpartners kan hjälpa er att lägga upp en fungerande strategi för detta och även vägleda er genom hela processen.

Rätt kunskap hos rätt person är grunden. Sen behövs också inspiration och handledning för att upprätthålla en hög och jämn kvalitet i verksamheten. Psykologpartners har 20 års erfarenhet av klinisk handledning.

Kundcase: Cancerbaksmällan

Vi fick förmånen att hjälpa Ung Cancer ta fram ett kursmaterial för sina medlemmar: Cancerbaksmällan.

Kursen utgår från den upplevelse som många har när behandlingen är över. Hur ska livet nu återgå till det normala igen? 

Logo Ung cancer
Ide och koncept

Ung Cancers medlemmar är engagerade och starka. Men – många söker vägledning och verktyg i det okända landskap som öppnar sig efter cancern. Vi jobbade tillsammans med Erik, medlemsansvarig på Ung Cancer, för att ta fram ett koncept.

Samordna produktion

Medlemmarna berättade sina historier, filmat med mobilkamera. Vi skötte klippning och produktion av kursens textinnehåll. Vi kan klinisk behandling, KBT och psykologisk design. Medlemmarna äger sin unika historia. Tillsammans blir det ett kraftfullt innehåll.

Stöd i införande

Vår erfarenhet av implementering av kliniska insatser bidrog till en realistisk plan för lansering. Kursen startas nu regelbundet med upp till 10 personer per omgång. Projektet beskrivs av Ung Cancer i en rapport publicerad sommaren 2020.

Vill du ser fler projekt?

Läs mer här

Vi kan digital behandling

Psykologpartners är idag den största leverantören av evidensbaserade digitala behandlingsprogram i Sverige. Vi har samarbete med mer än halva landet, och våra program har hjälpt över 16 000 patienter. Vi samarbetar med flera universitet för att löpande utvärdera våra internetbehandlingsprogram.

Användarvänlighet

Evidens

Samhällsnytta

Med vår erfarenhet av att leverera digitala behandlingsprogram till ett stort antal regioner, kan vi bli en stabil partner också för dig.

Region Östergötland har kommit långt med internetbehandling, och har använt våra program i många år. Här ser du patientinformation om KBT på nätet, skapat av Region Östergötland:

Sverigekarta med regioner

Vårt team

Vi är alla legitimerade psykologer och brinner för att skapa digitala program och tjänster som hjälper människor till ett rikare liv.

Johan

Teamchef, Leg psykolog

Emma

Leg psykolog

Elin

Leg psykolog

Linnéa

LEG PSYKOLOG

Jenny
LEG PSYKOLOG, leg psykoterapeut
Camilla

LEG PSYKOLOG

Fredrik

LEG PSYKOLOG

KAJSA

LEG PSYKOLOG

Louise

Leg PSYKOLOG

jacqueline

Leg PSYKOLOG

Här finns vi

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Sankt Larsgatan 30, 2tr
582 24 Linköping

Engelbrektsgatan 15
211 33 Malmö

Ta ett första samtal med mig!
Teamchef
Johan Edbacken
Telefon

073-182 01 86

Email

johan.edbacken@psykologpartners.se

Eller, skriv direkt här: