Kontakta oss
Logo 29K

29k är ett non-profit företag som har ambitionen att leverera personlig utveckling till människor över hela världen via en app och ett tillhörande community. Behovet hos 29k var att skapa lättillgängliga och motiverande kurser för en internationell publik, grundade i vetenskapligt förankrade metoder.

Läs mer om vision och idé på 29k.org

Psykologpartners bidrag

Innehåll till app och chatbot

Psykologpartners skapade innehåll till kurser som förmedlas via 29ks app och chatbot. Utmaningen i arbetet var att skapa kärnfullt innehåll i form av kortare texter och relevanta övningar, samt konversationstexter i chatbotformat. Allt material skapades på engelska och anpassades till 29ks olika målgrupper. 

Fokus på compassion

Ett viktigt steg mot ökad personlig hälsa är självkännedom och medkänsla; compassion. Psykologisk expertis på detta område bidrog möjliggjorde ett högkvalitativt innehåll.

iphone with 29k app
Personlig utveckling med vetenskaplig förankring

Utmaningen för 29k var att skapa kurser i personlig utveckling som har bevisad effekt. Psykologpartners bidrog med research och granskning av det vetenskapliga underlaget för kursernas upplägg och innehåll.

Kundnära utveckling

Under samarbetets gång så har vi tagit tillvara på befintliga idéer och kunskap, för att omvandla dessa till kursupplägg som matchar 29ks behov. Med hjälp av regelbundna avstämningar, workshops och kunddialog så har det säkerställts att leveransen matchat 29ks behov och ekonomiska ramar. 

Samarbetet med Psykologpartners har fört oss närmare vårt mål att med hjälp av vetenskapligt beprövade psykologiska metoder, förmedlade i ett digitalt format, kunna hjälpa miljontals människor världen över i sin personliga utveckling. Psykologpartners har bland annat bidragit med expertis inom psykologisk design, internetbaserad behandling och produktion av innehåll. Allt på ett proffsigt och tydligt sätt, med stor lyhördhet för våra behov.
Erik Fernholm
Founder, 29k