Kontakta oss

Behandlingsprogram i tjänsten Stöd och behandling

Kund:

Fler än hälften av Sveriges regioner

Uppdrag:

Leverera behandlingsprogram i nationella plattformen Stöd och behandling

Mockup Ångesthjälpen Ung i SOB

Psykologpartners är en pionjär i Sverige

Sveriges största leverantör av iKBT

I dagsläget har vi sju egna behandlingsprogram som vi byggt i Stöd och behandling. Samtliga regioner är anslutna till plattformen och Psykologpartners bidrag är att leverera högkvalitativt innehåll. Var tredje program som startas i Stöd och behandling har utvecklats av Psykologpartners, vilket gör oss till den största leverantören av internetbaserade behandlingsprogram i Sverige. 

Fortsatt utveckling

Vårt första program togs fram för över tio år sedan. Programmen uppdaterar vi kontinuerligt utifrån återkoppling vi får från regioner, behandlare och patienter. Vi har lärt oss mycket genom att leverera och vidareutveckla internetbehandlingsprogram tillsammans med verksamheter runt om i landet.

Kvalitetssäkring

Vi utvärderar själva och uppmuntrar andra att utvärdera våra program med oss. Vi utvärderar programmen både i kliniska prövningar och i reguljär vård. 

Implementeringsstöd

Vi har samlat in erfarenheter genom utbildning, handledning och införandeprojekt som hjälper oss att förutse och undanröja hinder för effektiv implementering.

Exempel från ett av programmen; Ångesthjälpen Ung