Kontakta oss

Digitalt program för unga med smärta och stress

Kund:

Malmö Universitet

Uppdrag:

Skapa en digital behandling för tandvården, med fokus på smärta och stress

Smärta och stress hör ihop

Forskning vid Malmö Universitet har visat på tydliga samband mellan smärta i käkar och stress. För tandvården blir därmed psykologiska aspekter av behandlingen viktiga. Vi fick förmånen att hjälpa Odontologiska fakulteten att ta fram ett program för unga med smärtproblematik: E-hälsa Smärta/Stress – eller kort och gott ESS. I videon berättar professor Ewa-Carin Ekberg om detta digitala behandlingsprogram. 

ESS är ett digitalt program anpassat för reguljär tandvård. Syftet med projektet var att ta fram en digital behandlingsinsats som kan hjälpa målgruppen att lindra sina problem och öka livskvaliteten.

Vi arbetade utforskande med workshops och användarinvolvering för att säkra innehållets relevans för målgruppen. 

Här går det att läsa mer om projektet.

Psykologpartners bidrag

  • Textproduktion

    Vi skapade innehåll fokuserat på psykologiska aspekter av smärtproblematiken. Detta innebar att anpassa en del befintligt material, skriva nya delar rörande hur stress och smärta samverkar, och bidra med övergripande struktur.

  • Mediaproduktion

    Vi stöttade projektgruppen i mediaproduktionen genom vägledning, klippning av film och animering. 

  • Demomaterial

    För rekryteringen behövdes en tydligt demonstrationsmaterial som underlättar information och åtagande från patienten. Detta hjälpte vi till att producera. 

Exempel ur programmet

Tablets with digital intervention
ESS-programmet på galaxytab