Kontakta oss

Digitalisering av stressprogram för Ljung & Sjöberg

Kund:

Ljung & Sjöberg

Uppdrag:

Digitalisera en behandling för stressproblematik

Om Ljung & Sjöberg

Ljung & Sjöberg är specialiserade på alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende på arbetsplatsen. Med utbildningar, handledningstjänster, kartläggning och behandlingsprogram driver Ljung & Sjöberg förändring på organisations- och individnivå tillsammans med kunder och klienter.

Uppdraget

Ljung & Sjöberg ville bredda sitt erbjudande mot kund genom att komplettera befintliga grupp- och individbehandlingar med digitala behandlingsprogram. Vi fick i uppdrag att hjälpa dem i denna digitalisering.  

Psykologpartners bidrag

Tillsammans med Ljung & Sjöberg har vi bearbetat och pedagogiskt anpassat innehållet för digital leverans. Vi har skrivit fram textinnehåll, manus till filmer och övningar. Utifrån det har vi producerat animationer och filmer med skådespelare och psykologer. Alltsammans har sedan levererats i vår digitala behandlingsplattform, färdigt att köra igång.  

Behandlingsprogrammet

Stress Recovery Online riktar sig till de medarbetare hos Ljung & Sjöbergs kunder som har problem med stress och utmattningssymtom. Programmet omfattar 12 veckor och vägleds av en psykolog. 

Dator med stressprogram
Tablet with ICBT intervention

Exempel ur programmet