Kontakta oss

Närståendekurs Ung Cancer

Psykologpartners har haft glädjen att få fortsätta samarbetet med Ung Cancer och har under 2021 utformat en kurs för närstående med fokus på självomhändertagande.

Kursen bygger på forskning om närståendes hälsa, samt hjälpinsatser för att främja måendet hos närstående och förebygga mer långvarig ohälsa.  Kursen är öppen för anmälan på Ung Cancers hemsida.