Kontakta oss

Prima 360

Ett samarbetsprojekt med PRIMA barn och ungdomspsykiatri där Psykologpartners stödjer implementering och vidareutveckling av en VR-behandling av social ångest och sociala svårigheter hos ungdomar. Projektet stöds av Innovationsfonden och blev under 2021 nominerat till årets Implementering. Konsulter från Psykologpartners har varit ansvariga för utvecklingen av metoden samt för produktion av filmer.

Virtual Reality i handledning

Genom användning av virtuella rollspel i handledning kan en arbetsgrupp ges en unik möjlighet till praktisk övning på färdigheter och vanliga utmaningar i arbetet. Med hjälp av filmsekvenser filmade med 360-graderskamera och ett VR-headset kan deltagaren uppleva en simulerad fysisk närvaro av utmanande arbetsrelaterade situationer. Genom detta ges möjlighet att öva på olika beteenden och kommunikationsfärdigheter, samt få hjälp att kartlägga sina egna reaktioner i utmanande situationer. Handledningen leds av en erfaren psykolog och handledare från Psykologpartners avdelning Pedagogik och utveckling.

Behandling för barn med trotsproblematik med VR-teknik

Ett samarbete mellan Psykologpartners, PRIMA Barn och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet och Amsterdams universitet.

Mer information kommer under 2022.