Kontakta oss

Såhär tänker vi inför ett designuppdrag

Tänk på de stora frågorna tidigt

Att ta fram och implementera ett stöd- eller behandlingsprogram är en process där många perspektiv är viktiga. Din verksamhet behöver adressera frågor på patientnivå, behandlarnivå och verksamhetsnivå. Genom att ta implementeringsfrågorna på allvar tidigt i processen kan du skapa bättre möjligheter att lyckas. 

Utnyttja erfarenhet och kompetens inom psykologisk design

Att digitalisera vårdinsatser är inte enkelt, oavsett det gäller patientutbildning, stödinsatser eller behandling. Precis som vid annan verksamhetsutveckling finns många fallgropar, och dyra prislappar på felsatsningar. Med Psykologpartners som partner kan du utnyttja mångårig kompetens för att skapa en strategi och införandeplan som ökar chanserna att skapa verklig beteendeförändring. 

Vår designprocess

Definiera projektramar

Vi skapar en gemensam bild av mål, syfte och ramar. Det berör budget, roller och ansvar, hur vi följer upp och involverar. Allt detta samlas i ett avtal.

Förstå

Grunden för ett framgångsrikt införande är att projektet matchar ett behov. Därför involverar vi användare, behandlare, chefer och andra som insatsen kommer att påverka. Här gör vi också research och sammanställer en kunskapsöversikt utifrån aktuell forskning. 

Utforma

Idegenerering och kreativa metoder öppnar upp möjligheter, som vi sedan prioriterar och konkretiserar. Alla viktiga beslut sammanställs i ett ramdokument som beskriver konceptet. På så sätt vägleds produktion och vi får en ökad samsyn.

Producera

Detta är hjärtat i verkstaden – i denna fas bygger vi upp text, bild, ljud, film och animation för att förmedla innehållet pedagogiskt och effektivt. Hela tiden arbetar vi med löpande återkoppling och reviderar utifrån projektets ramar och mål.

Införa

Slutligen stöttar vi införande i verksamheten utifrån vår långa erfarenhet av metodstöd. Tillsammans med kunden knyter vi ihop projektet med löpande involvering, utbildning, handledning och uppföljning. 

Såhär kan det se ut under arbetet med koncept, design, produktion och utbildning: